ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Πολυώροφο Πάρκινγκ 240 θέσεων στο Βόλο

Έτος κατασκευής :
2008

Αρχιτέκτων: Κ. Αδαμάκης        Συνεργάτης:  Κ.Σαράντης                Πολ. Μηχ.: Ν.Χατζηνικολάου         Ηλ. Μηχ.: Δ.Ζημέρης