ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Γραφεία εταιρείας «planning» στο Βόλο (προσθήκη)

Έτος κατασκευής : 2008

Αρχιτέκτων : Κ. Αδαμάκης            Συνεργάτης:  Ε.Τσιρώνη            Πολ. Μηχ. : -           Ηλ. Μηχ.: -
               
     Ε.Τζαβέλλα