ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Κτίριο γραφείων «Παπαθανασίου» στην Αθήνα

Έτος κατασκευής :
2008

Αρχιτέκτων:
Κ. Αδαμάκης       Συνεργάτης:  Δ.Καμβύση       Πολ. Μηχ.: Ν.Χατζηνικολάου             Ηλ. Μηχ.: Δ.Ζημέρης