ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Έκθεση «Renault» στο Βόλο

Έτος κατασκευής :
1994

Αρχιτέκτων : 
Κ. Αδαμάκης             Πολ. Μηχ.:  Α.Πέτσος              Ηλ. Μηχ.:  Π.Αδάμος