ΚΤΙΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Σχολείο Ξένων Γλωσσών Λάνη στο Βόλο

Έτος κατασκευής : 2007-2009
 

Αρχιτέκτων:  Κ. Αδαμάκης Συνεργάτες: Α.Βησσαρίου  Πολ. Μηχ: Φ.Σαμαράς Μηχ. Μηχ: Ι.Βαίτσης

 Κ.Σαράντης
Χ.Διανέλου


Δ.ΖημέρηςΔ.Τραγουδάρας
 

Τα περισσότερα φροντιστήρια ξένων γλωσσών στον Βόλο λειτουργούν σε παλιά κτίρια (κυρίως κατοικίες ή καταστήματα) με στοιχειώδη και οριακή εξυπηρέτηση των λειτουργιών τους αναγκών. Τα Φροντιστήρια “Λάνη” με 1000 και πλέον μαθητές στο Πολεοδομικό συγκρότημα, από τα παλαιότερα στην περιοχή αποφάσισαν την μεταστέγασή τους στο νέο εξαώροφο κτίριο επί της οδού Αναλήψεως στον Βόλο, παράλληλα με την μετάβασή της διεύθυνσης από τους γονείς στα παιδιά. Το κτίριο κατά την έννοια του ύψους έχει τριμερή οργάνωση, που αντιστοιχεί και στην λειτουργική του δομή. Στο ισόγειο ο διώροφος χώρος εισόδου- υποδοχής και χώρος διαλείμματος- εκδηλώσεων. Στους Α’, Β’, Γ’ ορόφους οι αίθουσες διδασκαλίας των 12-15 ατόμων και στους Δ’ και Ε’ ορόφους τα γραφεία των ιδιοκτητών και η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Σε όλα τα επίπεδα και σε κατακόρυφη στήλη υπάρχουν χώροι υγιεινής για τους μαθητές και τους καθηγητές. Από την οδό Κρίτσκη υπάρχει ράμπα προς το υπόγειο Πάρκιν του κτιρίου. Το κτίριο είναι κατασκευασμένο από οπλισμένο σκυρόδεμα για τους 4 πρώτους ορόφους και μεταλλική κατασκευή για τους δύο τελευταίους. Δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στα θέματα της θερμομόνωσης, ηχομόνωσης, ασφάλειας και ηλιοπροστασίας, που καθίσταται εξαιρετικά σημαντικά ένεκα της χρήσης του κτιρίου ως σχολείο. Οι σχετικά μεγάλες τζαμαρίες που απαιτούνται για τον φυσικό φωτισμό και αερισμό του χώρου, προστατεύονται είτε από μεγάλους προβόλους (που λειτουργούν και ως χώρος διαλειμμάτων), είτε από πρόσθετα μεταλλικά προστεγάσματα. Τα τζάμια είναι ειδικά διπλά κρύσταλλα ασφαλείας τύπου.