ΚΤΙΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ιδιωτικό σχολείο «Αθηνά» στα Τρίκαλα

Έτος κατασκευής :
2002

Αρχιτέκτων :
Κ. Αδαμάκης
             Πολ. Μηχ.: -                Ηλ. Μηχ.: -