ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Ξενοδοχείο «Valis» 5* στην Αγριά Πηλίου


Έτος κατασκευής :
2007-2008

Αρχιτέκτων:  Κ. Αδαμάκης Συνεργάτες: Κ.Σαράντης Πολ. Μηχ: Φ.Σαμαράς Μηχ. Μηχ: Δ.Ζημέρης

 Κ.Σαράντης
Δ.Καμβύση


Ε.Παναγιωτάκη