ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Αποκατάσταση – μετατροπή πρώην κυλινδρόμυλου Λούλη σε Ξενοδοχείο 5* στα Παλιά Βόλου

Έτος κατασκευής : -
Αρχιτέκτων: Κ. ΑδαμάκηςΠολ .Μηχ.:_Ηλ. Μηχ.:Δ. Ζημέρης

Δ. Βούλγαρης