ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Κατάστημα “Κούλπας έπιπλο” στο Βόλο

Έτος κατασκευής : 2010

Αρχιτέκτων : Κ. Αδαμάκης            Συνεργάτης:  Ε.Τσιρώνη            Πολ. Μηχ. : A. Γερόλυμου          Ηλ. Μηχ.: Δ. Ζημέρης
               
     Ε.Τζαβέλλα