ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

Mετατροπή Βιομηχανίας "Μουρτζούκου" στο Βόλο σε πολυδύναμο σχολικό συγκρότημα

Έτος κατασκευής:
1989

Μελετητές:   Τ. Λουκίδου  Συνεργάτες: Ν. Παλιούρα  Σύμβουλοι: Κ. Αδαμάκης

Α. Θεοχαρόπουλος


Δ. Γαλανός

Β. Ζαφειρίδης