ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

Μετατροπή Εργοστασίου πρώην "Στρυπνόκαπνου" σε Κέντρο Δημοτικού Οργανισμού Υγείας (ΔΕΜΕΚΑΒ)

Έτος κατασκευής: 1997

Μελετητές:  
Σύμβουλοι: Ι. Κίζης Αρχιτέκτων   Ειδικοί Συνεργάτες: Δ. Γαλανός Αρχιτέκτων  
Λ. Κονέ  Αρχιτέκτων Μηχανικός
Κ. Αδαμάκης  Αρχιτέκτων  
Κ. Καντίκος Αρχιτέκτων  
Α. Κιουπέλογλου Πολιτικός Μηχανικός
 Κ. Παπαϊωάννου Πολ. Μηχ.
Ν. Χατζηνικολάου Πολ. Μηχ.
Γ. Σισμάνης Μηχανολόγος Μηχανικός