ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

Μετατροπή εργοστασίου πρώην "Απεντομωτηρίου" σε Κέντρο Ενεργειακών Εφαρμογών (ΔΕΜΕΚΑΒ)

Έτος κατασκευής: 1997

Μελετητές:   Ειδικοί Συνεργάτες: Η. Ψαρρέας                            Αρχιτέκτων Σύμβουλος:  Κ. Αδαμάκης
Κ. Αλεξίου           Αρχιτέκτων
Ν. Παναγιωτακόπουλος     Αρχιτέκτων
Β. Αδαμόπουλος
Α. Κιουπέλογλου  Πολ. Μηχ.  
Ν. Χατζηνικολάου                 Πολ. Μηχ.

Γ. Σισμάνης           Μηχ. Μηχ.