ΕΚΘΕΣΕΙΣ

1996_Θεσσαλονίκη_Έκθεση Αρχιτεκτονικού Έργου
23.04.1996
Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Ν. Θεσσαλονίκης

Συμμετοχή με 2 έργα:
1./ Πανεπιστημιακό κτίριο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στην πρώην μεταλλουργία ¨Παπαρήγα" στο Βόλο
2./ Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Διατηρητέο κτίριο της πρώην "Τράπεζας Αθηνών"  στο Βόλο