ΕΚΘΕΣΕΙΣ

1997_Πάτρα- Έκθεση Αρχιτεκτονικού έργου
23.04.1997
Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Ν. Αχαϊας
Συμμετοχή με 6 έργα(Ιδιωτικές κατοικίες,παρεμβάσεις σε διατηρητέα)