ΕΚΘΕΣΕΙΣ

2000_Βενετία_Bienalle Αρχιτεκτονικής
23.04.2000
Στην ελληνική Συμμετοχή της Έκθεσης παρουσιάστηκε μεταξύ άλλων και το Πανεπιστημιακό κτίριο του Π.Θ στην Βιομηχανική αποθήκη υλικών της πρώην μεταλλουργίας "Παπαρήγα"