ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Μάιος 1999_Φρακφούρτη
01.05.1999
Έκθεση με τίτλο: "Η ελληνική Αρχιτεκτονική στον 20ο αι."
Συνδιοργάνωση ΕΙΑ και Μουσείο Αρχιτεκτονικής (DAH)
Η ίδια έκθεση μεταφέρθηκε σε Παρίσι, Θεσσαλονίκη και Αθήνα.
Η Συμμετοχή αφορά το κτίριο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Αρχιτεκτονική Σχολή), στη Βιομηχανική αποθήκη της πρώην μεταλλουργίας "ΠΑΠΑΡΗΓΑ" στο Βόλο.