ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Μάιος 2010_Αθήνα_Έκθεση Αρχιτεκτονικού έργου
23.12.2009
Περιοδικό ΔΟΜΕΣ
Συμμετοχή με 2 έργα:

1./ Συγκρότημα κατοικιών στη Ν. Δημητριάδα Βόλου
2./ Ιδιωτικό εκπαιδευτήριο ξένων γλωσσών