ΕΚΘΕΣΕΙΣ

15/4/2011_Έκθεση διπλωματικών εργασιών στο ΑΠΘ
15.04.2011
Συνδιοργάνωση TICCIH-ΕΜΠ-ΑΠΘ- Π. Θεσσαλίας- Π. Πατρών