ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Μάρτιος 2011_Αθήνα_Έκθεση Σάδας_|Ζάππειο Μέγαρο
01.03.2011
Συμμετείχε με 3 έργα

1./ Συγκρότημα κατοικιών στη Ν. Δημητριάδα Βόλου
2./ Κτίριο ZARA στο Βόλο
3./ Ιδιωτικό εκπαιδευτήριο ξένων γλωσσών στο Βόλο